[Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP

Acid-base, Fluids, and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt - CTUMP YhocData.com

Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP. YhocData xin giới thiệu và chia sẻ lại mọi người quyển sách có giá trị này. Sách được các bạn của trường CTUMP và UMP phiên dịch, chia sẻ miễn phí đến mọi người. YhocData xin dẫn lại tới các bạn.

Là tài liệu nổi tiếng về dịch điện giải, dễ hiểu, dễ giúp người đọc có cái nhìn bao quát đến cặn kẽ các vấn đề toan kiềm, rối loạn điẹn giải, một trong những vấn đề lâm sàng rất thường gặp.

Mọi người có thể xem và tải tham khảo nội dung sách Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

5/5 - (1 vote)