Atlas Điện Tâm Đồ – 150 Case ECG

Screen Shot 2019 12 23 at 19.41.30

Atlas Điện Tâm Đồ – 150 Case ECG.

Bộ Atlas điện tim ECG được biên soạn bởi bác sĩ Nguyễn Quang Toàn. Bộ tài liệu bao gồm các kiến thức căn bản về ECG. Các bước đọc sao cho hiệu quả nhất, tránh bỏ sót nhất.

Dưới góc độ một bác sĩ lâm sàng, tài liệu đi thẳng vào vấn đề mà bạn đọc quan tâm. Cách xác định hình ảnh tổn thương, các điểm cần lưu ý nhất. Các ca lâm sàng ECG điện tâm đồ rõ ràng có đáp án. Tạo điều kiện giúp người đọc thực hành phân tích có hiệu quả.

Các bạn có thể tải về và xem các hình ảnh ECG cùng cách phân tích ngay sau đây:

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply