Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh – ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Screen Shot 2020 01 17 at 14.34.46

Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh – ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.

Tài liệu bài giảng thực tập giải phẫu bệnh trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tập bài giảng gồm nhiều hình ảnh thực tập rõ nét.

Hình ảnh chú thích đầy đủ các phần. Tạo điều kiện cho các bạn học tập dễ dàng, dễ tiếp thu. Là tài liệu giúp các bạn sinh viên làm quen các mẫu, hình ảnh thực tập giải phẩu bệnh.

Các hình ảnh trong tập sách đã được chọn lọc để cho thấy tính chất tương đối đặc trưng của tổn thương. Giúp học viên tiếp thu qua các dạng câu hỏi. Tế bào gì ? Cấu trúc gì ? Hiện tượng gì ? Chất gì ?. Và cuối cùng là kết luận đây là Hình ảnh bệnh lý gì ?

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Phiên bản mới: Link Here

adinserter block=”6″]

Leave a Reply