Atlas Thực Tập Giải Phẩu Bệnh – ĐHYK PNT Phiên Bản 2018

Screen Shot 2020 01 17 at 20.42.04

Atlas Thực Tập Giải Phẩu Bệnh – ĐHYK PNT Phiên Bản 2018. Bài giảng Atlas thực tập giải phẫu bệnh phiên bản mới 2018.

Cập nhật, bổ sung những hình ảnh thực tập mới cho bộ môn.

Hình ảnh giải phẫu bệnh chú thích chi tiết, đầy đủ. Bao quát 48 bệnh hình ảnh bệnh học. Tạo điều kiện các bạn luyện tập hiệu quả cho kỳ thi.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply