[Bài Dịch] Định Nghĩa Toàn Cầu Lần Thứ IV: Nhồi Máu Cơ Tim – BS. Võ Anh Minh

Screen Shot 2020 06 30 at 18.56.51

YhocData xin chia sẻ bài dịch mới của bác sĩ Võ Anh Minh. Tóm Tắt Định Nghĩa Toàn Cầu Lần Thứ IV: Nhồi Máu Cơ Tim.

Sau đây là đoạn trích từ tài liệu tham khảo:

“Với việc đưa vào sử dụng của các chỉ điểm sinh học tim mạch (cardiac biomarkers). ESC và ACC đã cùng nhau tái định nghĩa nhồi máu cơ tim. Sử dụng tiếp cận lâm sàng và xét nghiệm hóa sinh. Và cho rằng tổn thương cơ tim được phát hiện bởi bất thường chỉ điểm sinh học trong tình huống thiếu máu cơ tim cấp nên được xem như nhồi máu cơ tim.

Nguyên lý này được tái định nghĩa thêm vào. Dẫn đến việc đưa ra tài liệu đồng thuận về định nghĩa toàn cầu về nhồi máu cơ tim vào năm 2007. Phân loại nhồi máu cơ tim mới có 5 nhóm được giới thiệu.

Tài liệu này được phê duyệt bởi, ESC, ACCF, AHA, WHF (World Heart Federation). Được chấp nhận bởi WHO. Tuy nhiên từ sự phát triển của những xét nghiệm khá nhạy chỉ điểm tổn thương cơ tim khiến cần duyệt lại tính cần thiết trong dữ liệu.”

Mọi người có thể lấy Link Download bên dưới nhé !

Leave a Reply