Bài Giảng Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng

Screen Shot 2022 06 25 at 23.57.56

Bài Giảng Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng. YhocData xin chia sẻ lại mọi người bộ tài liệu giá trị này. Bộ bài giảng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập tài liệu bao gồm 4 tập, trình bày các kiến thức nền tảng tới nâng cao chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, đi từ các kiến thức đại cương gãy xương tới các chấn thương khác nhau thuộc vùng chi trên, chi dưới, cột sống,…

Ngoài ra, để cập nhật hơn về mặt kiến thức các bạn có thể tham khảo thêm quyển Phác Đồ Điều Trị Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình 2018 FULL mà YhocData đã từng chia sẻ mọi người trước đây.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu Bài Giảng Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4:

Leave a Reply