Bài Giảng Huyết Học Truyền Máu Sau Đại Học – ĐH Y Hà Nội

yhocdata huyet hoc

Bài Giảng Huyết Học Truyền Máu Sau Đại Học – ĐH Y Hà Nội. Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ các bạn quyển sách huyết học. Tài liệu bài giảng huyết học truyền máu. Là giáo trình phục vụ đào tạo sau đại học, chuyên khoa huyết học trường Đại học Y Hà Nội.

Sách khoảng 400 trang, được bookmark đầy đủ các chương. Nội dung trọng tâm, tra cứu, đọc tham khảo dễ dàng các chương.

Các bạn có thể tải sách về ngay và tham khảo Bài Giảng Huyết Học Truyền Máu Sau Đại Học – ĐH Y Hà Nội sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply