Bài Giảng Kaplan 2020 USMLE Step 3 Tập 1

Screen Shot 2020 05 05 at 09.50.33

USMLE Bước 3 bài giảng ghi chú Kaplan 2020.

Bao gồm rất nhiều đối tượng cho USMLE: Nhi khoa, Sản khoa / Phụ khoa, Phẫu thuật, Dịch tễ học, An toàn cho Bệnh nhân.

Bộ sách này giả định thành thạo cả hai môn học tiền lâm sàng dựa trên step 1 và nội dung khoa học lâm sàng step 2 CK. Cả hai đều được đề cập trong các gói Ghi chú Bài giảng khác của Kaplan.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !