Bài Giảng Nhi Khoa Full 2 Tập – ĐH Y Hà Nội

Screen Shot 2020 04 22 at 22.37.56

Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn tuyển tập nhi khoa. Bài giảng nhi khoa gồm 2 tập.

Tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên trường Đại học Y Hà Nội. Được chia sẻ rất nhiều trên internet, các nhóm khác nhau.

YhocData tình cờ thấy và sưu tầm về nên chia sẻ lại với mọi người. Các bạn có thể xem và tải cả Bài Giảng Nhi Khoa Full 2 Tập – ĐH Y Hà Nội ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Tập 1:

Tập 2:

Leave a Reply