Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân

Screen Shot 2020 07 25 at 23.10.45

YhocData xin chia sẻ các bạn một tập tài liệu hay cho việc đi lâm sàng.

Giới thiệu về kỹ năng cần thiết cần có trên lâm sàng. Các nhóm, các cấp độ học tập kỹ năng lâm sàng.

Đề cập khái quát về các bước kì thi USMLE.

Giới thiệu những qui định cấp chứng chỉ hành nghề Y -Việt Nam

Trình bày được định nghĩa và nội dung của OSCE Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân

Biết được vai trò của các trung tâm-bệnh viện mô phỏng trong học & dạy y khoa.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply