Bài Soạn Lâm Sàng Nhi Khoa Y6

Screen Shot 2020 05 15 at 11.44.09

YhocData vừa tìm được bộ tài liệu bài soạn nhi khoa lâm sàng.

Thuận tiện cho các bạn sinh viên tham khảo ôn tập tốt nghiệp nhi khoa.

LÂM SÀNG NHI KHOA DÀNH CHO Y6:

* NHI TIM MẠCH * NHI TIÊU HÓA * NHI THẬN

* NHI THẦN KINH * NHI SƠ SINH * NHI MÁU

* NHI LÂY * NHI HÔ HẤP * NHI CẤP CƯU * ABG

Mọi người có thể tải và tham khảo nội dung các bài soạn ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đánh giá