[Bản Dịch] Cập Nhật Quản Lý Suy Tim – NICE 2020

Screen Shot 2020 04 17 at 22.19.16

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ đến mọi người một bài dịch mới. Cập nhật quản lý suy tim năm 2020 theo NICE.

Tài liệu chuyên khoa tim mạch này dài khoảng 15 trang sách. Đề cấp đến những cập nhật mới, điểm mới trong điều trị.

Mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu [Bản Dịch] Cập Nhật Quản Lý Suy Tim – NICE 2020 sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply