[Bản Dịch] Cập Nhật Tăng Huyết Áp 2020

Screen Shot 2020 06 09 at 17.35.35

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ các bạn một tài liệu mới nhất về tăng huyết áp. Cập nhật tăng huyết áp 2020.

Phiên bản được dịch thuật bởi các y bác sĩ giàu chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thảo, bác sĩ Đồng Thiện Khiêm và các cộng sự.

Tài liệu đề cập những điểm mới nhất về tăng huyết áp. Khoảng 50 trang tài liệu, giúp người đọc tim hiểu những thay đổi mới về tăng huyết áp 2020.

Tài liệu được dịch bởi hiệp hội tăng huyết áp quốc tế: International Society of Hypertension.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply