[Bản Dịch] Đột Quỵ Không Rõ Nguồn Gốc: Hiểu Về Chẩn Đoán Và Điều Trị

Screen Shot 2020 06 25 at 18.27.29

YhocData xin chia sẻ tới mọi người bản dịch đột quỵ mới. [Bản Dịch] Đột Quỵ Không Rõ Nguồn Gốc: Hiểu Về Chẩn Đoán Và Điều Trị. Tài liệu được chuyển ngữ dịch thuật bởi bác sĩ Phạm Hoàng Thiên.

Đề cập đến những vấn đề trong đột quỵ não không rõ nguyên nhân. Trình bày những cập nhật mới liên quan. Thảo luận các ca lâm sàng về đột quỵ não có giá trị cao. Đây là tài liệu khá hay để tham khảo.

Mọi người có thể xem và tải tài liệu ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply