Bệnh Học Nam Giới Với Sinh Sản Và Tình Dục

Screen Shot 2020 02 27 at 14.41.24

Bệnh Học Nam Giới Với Sinh Sản Và Tình Dục.

YhocData tiếp tục giới thiệu, chia sẻ đến các bạn quyển sách về sức khoẻ sinh sản nam khoa mới. Bệnh Học Nam Giới Với Sinh Sản Và Tình Dục. Chủ biên là PGS. TS. Vương Kiến Hoà. Sách được đánh giá cao. Sau đây là vài lời từ tác giả, được trích dẫn từ sách các bạn tham khảo:

“Trong những thập kỷ qua, phần lớn chúng ta chỉ chú ý đến sức khỏe sinh sản mà chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe tình dục, đặc biệt là ỏ nam giới. Quan niệm và hành vi ứng xử về sức khỏe sinh sản và tình dục trong xã hội. Đặc biệt là ở lớp trẻ hiện nay đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, thậm chí có những vấn đề đáng báo động.

Sách cung cấp những kiên thức cơ bản và hệ thống về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục ở nam giới.

Nội dung cuốn sách cũng có thể được dùng làm tài liệu giảng dạy, đào tạo. Đặc biệt cho các nhà xã hội học và chăm sóc sức khỏe cũng như cho mọi người trong cộng đồng.”

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply