Bệnh Học Truyền Nhiễm

Screen Shot 2020 07 02 at 18.54.38

YhocData vừa sưu tầm được tài liệu truyền nhiễm hay nên xin chia sẻ lại mọi người. Bệnh học truyền nhiễm.

Đề cập đến các bệnh học truyền nhiễm thường gặp. Nội dung trong chương trình dạy của nhiều trường đại học y khoa.

Các bệnh trong sách được sắp xếp theo từng chuyên đề, mục, các đường lây truyền bệnh. Hơn 400 trang sách, cung cấp người đọc những kiến thức nhất định về bệnh truyền nhiễm.

Mọi người có thể xem và tải tài liệu Bệnh Học Truyền Nhiễm ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply