Bộ Câu Hỏi NBME CMS Nội Trú USMLE

Bộ Câu Hỏi NBME CMS Nội Trú USMLE YhocData.com

Bộ Câu Hỏi NBME CMS Nội Trú USMLE. YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người bộ ngân hàng câu hỏi nổi tiếng NBME cho kì thi dành cho các y bác sĩ nội trú của Hoa Kỳ. Ngoài ra gần đây tài liệu ôn thi VinUni cũng có thể dùng đến bộ NBME này.

Đây là bộ câu hỏi bám sát thực tiễn lâm sàng CMS: Clinical Mastery Series. Nội dung mà YhocData chia sẻ tới đây bao gồm các phần Nội – Ngoại – Sản – Nhi… và nhiều chuyên khoa liên quan khác.

Mọi người có thể tải và tham khảo Bộ Câu Hỏi NBME CMS Nội Trú USMLE có giá trị này sau đây.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !