Cẩm Nang Kỹ Năng Học Tập Y Khoa

Screen Shot 2020 10 09 at 19.12.03

Nhân dịp tựu trường dành cho những bạn sinh viên y khoa khoá mới, YhocData xin giới thiệu các bạn tài liệu giá trị. Cẩm Nang Kỹ Năng Học Tập.

Tài liệu đề cập những phương pháp học tập thích hợp trong y khoa. Đưa ra lời khuyên dành cho các bạn trong việc tự học hiệu quả.

Cách quản lý thời gian hợp lý, phân chia thích hợp trong học tập và cân bằng các hoạt động.

Mọi người có thể xem và tham khảo tài liệu này ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply