Cẩm Nang Thực Hành Châm Cứu

Screen Shot 2022 06 25 at 17.01.49

Cẩm Nang Thực Hành Châm Cứu. Một quyển tài liệu về phương pháp điều trị châm cứu hay được YhocData sưu tầm được. Đề cập những điểm chính, quan trọng, bám sát trong thực tiễn thực tập hành nghề, điều trị châm cứu người bệnh.

Bộ sách Cẩm Nang Thực Hành Châm Cứu gồm bốn chương, giới thiệu 550 nhóm huyệt thường dùng trong điều trị lâm sàng, phân bổ như sau:

Chương một: Gồm có 71 nhóm huyệt nằm ở cổ, mặt và đầu.

Chương hai: Gồm có 140 nhóm huyệt nằm trên phần thân thể.

Chương ba: Gồm có 171 nhóm huyệt thuộc tứ chi.

Chương bốn: Gồm có 168 nhóm huyệt nằm trên toàn bộ cơ thể.

Mọi người có thể xem và tải tham khảo bộ tài liệu Cẩm Nang Thực Hành Châm Cứu ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply