Core Topics in Airway Management – 3rd edition

Core Topics in Airway Management – 3rd edition

Quản lý đường thở là một khía cạnh quan trọng và đầy thách thức trong công việc của nhiều bác sĩ lâm sàng và là nguồn gốc của các biến chứng và kiện tụng. Ấn bản mới của cuốn sách phổ biến này vẫn là một hướng dẫn rõ ràng, thực tế và có tính minh họa cao về tất cả các khía cạnh cần thiết của quản lý đường thở.

Cuốn sách đã được cập nhật xuyên suốt, bao gồm tất cả các thay đổi đối với thực hành tốt nhất và quản lý lâm sàng, đồng thời cung cấp phạm vi bao quát về các kỹ năng và kiến thức chính cần thiết để quản lý đường thở ở nhiều bệnh nhân và cơ sở lâm sàng.

Những điều tốt nhất của các ấn bản trước đã được giữ nguyên, trong khi các chương mới về nội soi thanh quản, đặt nội khí quản tỉnh táo, tách phổi, siêu âm đường thở, quản lý đường thở trong một vụ dịch và nhiều chương khác đã được bổ sung.

Đây là một văn bản cần thiết cho bất kỳ ai quản lý đường thở bao gồm các học viên và chuyên gia về gây mê, cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, thuốc trước khi nhập viện cũng như y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply