Critical Care Medicine Principles of Diagnosis and Management in the Adult – 4th edition

Critical Care Medicine Principles of Diagnosis and Management in the Adult – 4th edition

cricarmedpridiamanadu4th

Chăm sóc tốt nhất có thể cho bệnh nhân chăm sóc quan trọng là người lớn với Y học chăm sóc nguy kịch: Nguyên tắc chẩn đoán và quản lý ở người lớn! Các biên tập viên Tiến sĩ Joseph Parrillo và Tiến sĩ Phillip Dellinger, hai trong số những cái tên được kính trọng nhất trong ngành y học chăm sóc sức khỏe quan trọng, kết hợp kiến ​​thức sâu rộng của họ với hàng trăm cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực này để mang đến cho bạn những câu trả lời chuyên nghiệp, hiện đại nhất cho bất kỳ câu hỏi lâm sàng nào bạn có thể gặp phải trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cung cấp cho bệnh nhân chăm sóc quan trọng người lớn của bạn sự chăm sóc hiệu quả nhất với hướng dẫn thực tế, dựa trên bằng chứng từ nhiều chuyên gia đáng tin cậy nhất trong y học chăm sóc quan trọng.
Học hỏi từ các chuyên gia ICU giỏi nhất trên toàn thế giới với sự đóng góp của ngày càng nhiều các cơ quan có thẩm quyền quốc tế.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply