[Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis And Treatment Cardiology 5th Edition

Screen Shot 2019 11 25 at 23.05.41

Chẩn đoán & Điều trị hiện tại: Tim mạch được thiết kế để thảo luận ngắn gọn về kiến thức cần thiết để chẩn đoán và quản lý các bệnh tim mạch.

Chẩn đoán & Điều trị hiện tại: Tim mạch có thể được coi là một cuốn sách giáo khoa cô đọng vì các thảo luận sinh lý bệnh chi tiết bị bỏ qua; không có chương về kỹ thuật chẩn đoán; và các thực thể hiếm hoặc tối nghĩa không được bao gồm.

Ngoài ra, nó không phải là một văn bản trị liệu vấn đề tim mạch. Vì các kỹ thuật chẩn đoán, chiến lược phòng ngừa và tiên lượng được thảo luận đầy đủ. Một cuốn sách nằm trong series nổi tiếng Current. Mọi người có thể tải sách ngay sau đây.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!