[Ngoại Văn] Current Diagnosis and Treatment: Obstetrics and Gynecology

Screen Shot 2019 11 26 at 10.15.05

Current Diagnosis and Treatment: Obstetrics and Gynecology. Một cuốn sách sản ngắn gọn nhưng toàn diện.  Đề cập về quản lý y tế và phẫu thuật của sản khoa và phụ khoa.

Nội dung ngắn gọn bao gồm hơn 1.000 bệnh và rối loạn. Hướng dẫn sàng lọc mới nhất và sinh lý bệnh cơ bản có liên quan. Phiên bản 11 mới này được cập nhật bởi sự đóng góp của hơn 85 y bác sĩ nổi tiếng thế giới. 

Đánh giá kỹ lưỡng tất cả các sản khoa và phụ khoa. Tập trung vào các khía cạnh thực tế của chẩn đoán lâm sàng và quản lý bệnh nhân. Bao gồm sinh lý bệnh khi có liên quan đến chẩn đoán và điều trị

Nhấn mạnh phòng ngừa bệnh và y học dựa trên bằng chứng. Bao gồm hơn 500 bản vẽ giải phẫu, nghiên cứu hình ảnh và sơ đồ. Cập nhật hoàn toàn để phản ánh các nghiên cứu và tiến bộ mới nhất Trình bày nhất quán bao gồm.

Kết quả lâm sàng, Chẩn đoán, Điều trị, và Biến chứng và Tiên lượng Thiết kế truy cập nhanh tạo điều kiện sử dụng tại điểm chăm sóc Cập nhật để bao gồm các hướng dẫn sàng lọc và quản lý mới nhất.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !