CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 62 Edition 2023

yhocdata.com CDMT 2023 YhocData.com

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 62 Edition 2023

Hướng dẫn hàng năm phổ biến nhất thuộc loại này, ấn bản cập nhật này có tiêu đề hàng đầu của thương hiệu sách y tế LANGE trình bày các khuyến nghị chẩn đoán và điều trị quan trọng nhất cũng như những phát triển lâm sàng mới hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực y học dành cho người lớn.

Trong hơn 60 năm, Chẩn đoán & Điều trị Y tế HIỆN TẠI đã cung cấp thông tin có thẩm quyền mà sinh viên, người nội trú và bác sĩ lâm sàng cần để xây dựng kiến thức, chuyên môn và sự tự tin về y khoa của họ. Được viết bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ, hướng dẫn chưa từng có này cho phép bạn tìm thấy câu trả lời mình cần một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó cung cấp:

Bao quát hơn 1.000 bệnh và rối loạn Cách tiếp cận toàn diện để chăm sóc bệnh nhân, tập trung vào các công cụ chẩn đoán cho thực hành hàng ngày Hàng trăm bảng điều trị thuốc để truy cập nhanh vào tên thương mại được lập chỉ mục và giá thuốc cập nhật Thuật toán chẩn đoán và điều trị để hiển thị thông tin quan trọng trong nháy mắt.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs