Dược Lâm Sàng – Nguyễn Hữu Đức

Screen Shot 2022 06 25 at 16.59.14

Dược Lâm Sàng – Nguyễn Hữu Đức. Hôm nay, YhocData xin tiếp tục chia sẻ đến mọi người một tài liệu dược lý lâm sàng có giá trị. Tài liệu Dược Lâm Sàng – Nguyễn Hữu Đức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng thuốc hiệu quả và an toàn.

Tài liệu bao gồm 12 chuyên đề. Trong đó có 6 chuyên đề  khái quát kiến thức đại cương, 6 chuyên đề ứng dụng. Mỗi chuyên đề đều có những mục tiêu học tập và tổng kết kiến thức thức với các câu trắc nghiệm lượng giá. Từ đó, giúp người đọc ứng dụng hiệu quả vào các Ca Lâm Sàng Dược Lý một cách tốt nhất.

Mọi người có thể xem và tải tham khảo tài liệu Dược Lâm Sàng – Nguyễn Hữu Đức ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply