Equipment for Respiratory Care – 2nd edition

Equipment for Respiratory Care – 2nd edition

equrescar2nd

Thiết bị chăm sóc hô hấp, Phiên bản thứ hai tiếp tục phá vỡ nguyên mẫu của văn bản thiết bị. Đặc biệt tập trung vào việc sử dụng thiết bị hô hấp trong các cơ sở thực tế, lâm sàng, Phiên bản thứ hai hướng dẫn người học không chỉ KHI NÀO và TẠI SAO sử dụng thiết bị mà còn quan trọng như THẾ NÀO.

Thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết và hoạt động, Thiết bị Chăm sóc Hô hấp, Phiên bản thứ hai minh họa cách thức phù hợp một cách hiệu quả và an toàn phương thức điều trị với nhu cầu của bệnh nhân, khiến văn bản này trở thành một nguồn tài liệu thiết yếu cho người hành nghề Chăm sóc Hô hấp.

Thiết bị Chăm sóc Hô hấp, Phiên bản thứ hai chuẩn bị cho người học hoàn thành tốt Kỳ thi Quốc gia về Chăm sóc Hô hấp năm 2020. Nó là một hướng dẫn đi để chuẩn bị cho kỳ thi, cung cấp các hỗ trợ học tập trực tuyến và mô phỏng chi tiết.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply