Essential Procedures for Emergency Urgent and Primary Care Settings A Clinical Companion – 3rd edition

Essential Procedures for Emergency Urgent and Primary Care Settings A Clinical Companion – 3rd edition

essproemeurgpricar3rd

Văn bản này là một hướng dẫn thân thiện với người dùng để thực hiện 77 quy trình lâm sàng, từ những quy trình thường được thực hiện đến những quy trình không thường xuyên được gọi khi số phút được áp dụng trong các cơ sở cấp cứu, khẩn cấp và chăm sóc chính. Phiên bản thứ ba được cập nhật nhiều này bao gồm văn bản, đồ họa và video hướng dẫn hiện tại và toàn diện về cách sử dụng siêu âm tại giường để hướng dẫn thủ tục nhằm tăng độ chính xác của thủ tục và giảm thiểu các biến chứng. Được biên tập và viết bởi các bác sĩ, trợ lý bác sĩ và y tá thành tựu về mặt học thuật, một phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp để thực hiện các thủ thuật được nêu bật trong suốt cuốn sách.

Các thủ tục được định dạng nhất quán và được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng với chi tiết từng bước được sắp xếp theo các danh mục cụ thể của hệ thống để dễ dàng truy cập thông tin. Mỗi thủ thuật bao gồm những cân nhắc cơ bản, chỉ định & chống chỉ định để thực hiện thủ thuật, kỹ thuật thực hiện an toàn và chính xác, những lưu ý đặc biệt, biến chứng, cân nhắc sau thủ thuật và điểm giáo dục bệnh nhân. Ảnh gốc, video, cảnh quay siêu âm chất lượng cao, bản vẽ đường thẳng và bảng biểu củng cố các nguyên tắc và quy trình. “Ngọc trai lâm sàng” dồi dào trong toàn bộ bản thảo cung cấp các ứng dụng thực tế của thông tin quan trọng đại diện cho nhiều năm kinh nghiệm kỹ thuật lâm sàng. Các tài liệu tham khảo mở rộng ở cuối mỗi chương nâng cao hơn nữa tiện ích của cuốn sách

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply