First Aid 2021 USMLE Step 1

First Aid 2021 USMLE Step 1 YhocData.com

Tài liệu First Aid 2021 USMLE Step 1. Khung hoàn chỉnh cho việc chuẩn bị USMLE Bước 1, được cập nhật hàng năm với sự đóng góp của nguồn cộng đồng từ hàng nghìn sinh viên.

Lời khuyên chuẩn bị cho kỳ thi USMLE Bước 1 đạt / không đạt, thay đổi kế hoạch bước 1 và tác động của COVID-19 Phần mới về kỹ năng giao tiếp phản ánh nội dung Bước 1 mới nhất.

Trọng tâm mới về sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập kết hợp các cân nhắc về chủng tộc và sắc tộc, cũng như thuật ngữ trung lập về giới Viện trợ đầu tiên MIỄN PHÍ 2021 USMLE Bước 1.

Gần 1.400 chủ đề cần biết với các kỹ năng ghi nhớ để tập trung vào nghiên cứu của bạn hơn 1.200 ảnh màu và hình minh họa ― 170 + ảnh mới hoặc sửa đổi ― giúp bạn hình dung các quy trình, rối loạn và phát hiện tại phòng khám Phần Xem lại nhanh để có hiệu quả lần cuối- phút chuẩn bị.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !