[Ngoại Văn] First Aid Cases for the USMLE Step 1 [4th Edition]

Screen Shot 2019 11 22 at 10.27.43

First Aid Cases for the USMLE Step 1 4th Edition – Phiên bản mới nhất: Học kiến thức nền tảng y khoa, nắm vững cho USMLE thông qua các cases cụ thể, dễ hiểu.

Hướng dẫn nghiên cứu mạnh mẽ này cung cấp kinh nghiệm quý báu. Trong việc xử lý các trường hợp bệnh nhân mà bạn sẽ được trình bày vào ngày thi.

Các câu hỏi học tập tích cực của chúng tôi củng cố các khái niệm. Những điều phải biết với hàng trăm hình ảnh lâm sàng và minh họa năng suất cao.

Sách ca lâm sàng First Aid USMLE Step 1 phiên bản mới nhất hiện tại. 

Giúp bạn nghiên cứu các trường hợp và nắm vững các sự kiện năng suất cao từ 1 tài nguyên được xếp hạng cho bài kiểm tra USMLE Step 1.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !