First Aid for the USMLE Step 1 2022

yhocdata.com FA yhocdata

Một trong những tài liệu gối đầu giường mà bất kì sinh viên y khoa quan tâm tới USMLE cần phải có. First Aid for the USMLE Step 1 2022 mới.

Khung hoàn chỉnh để chuẩn bị cho USMLE Bước 1. Nội dung được cập nhật hoàn toàn từ những sinh viên vừa thi USMLE Bước 1 và được giảng viên đánh giá. Hơn 1.300 sự kiện năng suất cao và ghi nhớ được tổ chức thành các nguyên tắc cơ bản và các phần hệ thống cơ quan.

Hơn 1.000 hình ảnh lâm sàng và hình minh họa màu Cập nhật tư vấn làm bài kiểm tra và luyện thi. Nội dung mới về kỹ năng giao tiếp để phản ánh kế hoạch chi tiết nội dung thi mới. Định dạng phác thảo cho phép dễ dàng truy xuất và tổng hợp thông tin chính. Bảng tóm tắt và biểu đồ so sánh giúp cải thiện mức tiêu thụ và lưu giữ thông tin chính

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply