Fundamentals of Respiratory Care – 12th edition

Fundamentals of Respiratory Care – 12th edition

egafunrescar12th

Tìm hiểu các nguyên tắc và kỹ năng bạn sẽ cần với tư cách là một nhà trị liệu hô hấp! Các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc hô hấp của Egan, Phiên bản thứ 12 cung cấp nền tảng vững chắc trong chăm sóc hô hấp và bao gồm những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực luôn thay đổi này.

Được gọi là “kinh thánh về chăm sóc hô hấp”, văn bản này giúp bạn dễ dàng hiểu được vai trò của bác sĩ trị liệu hô hấp, cơ sở khoa học cho việc điều trị và các ứng dụng lâm sàng. Các chương tổng hợp tương quan với ma trận Bài kiểm tra NBRC 2020, chuẩn bị cho bạn thành công về mặt lâm sàng và kiểm tra.

Được viết bởi các nhà giáo dục nổi tiếng Robert Kacmarek, James Stoller và Albert Heuer, ấn bản này bao gồm các chương mới về suy tim cũng như đạo đức và chăm sóc cuối đời, cùng với các hướng dẫn thực hành AARC mới nhất.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply