Giáo Trình Mô Học – ĐH Y Hà Nội

Screen Shot 2020 10 31 at 17.41.24

YhocData xin chia sẻ lại mọi người tài liệu vừa được sưu tầm từ một nhóm trên diễn đàn. Giáo Trình Mô Học trường Đại học Y Hà Nội. Đề cập các kiến thức cần thiết về căn bản mô phôi.

Tài liệu gồm 4 phần: Giới thiệu các phương pháp, kỹ thuât nghiên cứu tế bào, mô. Tiếp theo là tế bào học và phần mô học đại cương. Phần cuối cùng là đi vào mô học các cơ quan.

Mọi người có thể tải tài liệu về tham khảo Giáo Trình Mô Học – ĐH Y Hà Nội ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs