Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐHYD Huế

Screen Shot 2020 04 26 at 07.27.09

Tài liệu giáo trình tai mũi họng trường Đại học Y Dược Huế. Tập tài liệu khá ngắn gọn. Bao gồm chỉ khoảng 100 trang sách nhưng trình bày đến 18 bài viết khác nhau.

Đề cập các kiến thức tai mũi họng cơ bản về sinh lý, giải phẫu và bệnh học các phần. Nội dung ngắn gọn, trọng tâm.

Cung cấp kiến thức bám sát thực tiễn lâm sàng. Thuật tiện cho các bạn tra cứu thông tin ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Mọi người có thể tải và tham khảo nội dung Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐHYD Huế ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply