Giáo Trình Tim Mạch Học Sau Đại Học – ĐHYD Huế

Screen Shot 2020 04 05 at 22.28.50

Giáo Trình Tim Mạch Học Sau Đại Học – ĐHYD Huế. Tài liệu trường đại học y dược Huế biên soạn. YhocData sưu tầm được và xin chia sẻ lại với các bạn quyển sách này. Sau đây là vài dòng trích dẫn giới thiệu từ sách:

“Giáo trình tim mạch học là sự chọn lọc, tập hợp các bài giảng được giảng dạy hơn 10 năm qua của tập thể giảng viên bộ môn tim mạch.

Giáo trình này dành cho các đối tượng học viên sau đại học như CK1, CK2, Cao học, Nội trú,…

Mặc dù trọng tâm vài giảng cơ bản dành cho các lớp CK1, Nội cấp cứu tim mạch nhưng giáo trình có một số bài mở rộng cho các đối tượng chuyên sâu như CKII Nội TIm mạch,… ”

Mọi người có thể tải ngay và tham khảo quyển sách này sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply