Handbook of Critical and Intensive Care Medicine – 4th edition

Handbook of Critical and Intensive Care Medicine – 4th edition

hancriintcarmed4th

Ấn bản mới nhất của cuốn sổ tay này là một hướng dẫn ngắn gọn nhưng đầy đủ cho các bác sĩ, nghiên cứu sinh, người dân và sinh viên tham gia ICU. Các chương tuân theo định dạng đại cương và được chia theo hệ thống cơ quan, bao gồm rối loạn thần kinh và rối loạn tim mạch, và các chủ đề đặc biệt, chẳng hạn như rối loạn môi trường, chấn thương và độc chất học.

Cuốn sổ tay bao gồm các chương được cập nhật kỹ lưỡng từ ấn bản trước, cùng với nội dung hoàn toàn mới. Được viết bởi một cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này, Sổ tay Y học Chăm sóc Đặc biệt và Chuyên sâu, Ấn bản thứ tư là tài liệu tham khảo một cửa có giá trị cho mọi học viên tham gia Y học Chăm sóc Đặc biệt trên toàn thế giới.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply