Harrison’s Principles of Internal Medicine 21th Edition 2022

yhocdata.com Screen Shot 2022 06 27 at 22.41.38

Harrison’s Principles of Internal Medicine 21th Edition 2022 Nguyên tắc Y học Nội khoa của Harrison là văn bản y học lâm sàng đáng tin cậy nhất trên thế giới ― và là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để học nghệ thuật và khoa học về lý luận lâm sàng.

Được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới công nhận là cơ quan hàng đầu về sinh lý bệnh ứng dụng và y học lâm sàng, Nguyên tắc nội khoa của Harrison cung cấp nền tảng thông tin bạn cần để chăm sóc bệnh nhân tốt nhất có thể.

Phiên bản mới này được cập nhật đầy đủ với các chương mới kịp thời và các cập nhật cần thiết trên toàn bộ lĩnh vực y học nội khoa.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

3 Comments

    Chiêm

    mình xin với

    Admin
    Chiêm

    Đã fix server tải mới để dễ tải hơn 🙂 Bạn đọc kĩ thông tin trong khung nhập pass tải nhé !

Leave a Reply