[Ngoại Văn] Kaplan 2019 USMLE Step 1: Behavioral Science and Social Sciences

Screen Shot 2019 08 05 at 18.46.14

Thuộc bộ sách Kaplan chuẩn bị cho kì thi USMLE phiên bản mới nhất 2019.

Bài giảng Kaplan chính thức cho USMLE Bước 1 bao gồm thông tin toàn diện mà bạn cần để kiểm tra bài kiểm tra và phù hợp với nơi cư trú mà bạn chọn.

Cập nhật hàng năm bởi các giảng viên toàn sao của Kaplan. Tóm tắt trình bày mối tương quan lâm sàng và kết nối giữa các ngành học

Hiệu quả cho người học: Tổ chức theo định dạng phác thảo với các hộp tóm tắt năng suất cao

Đáng tin cậy: Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên mỗi năm để thành công trên USMLE Bước 1

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !