[Ngoại Văn] Kaplan 2019 USMLE Step 1: Immunology and Microbiology

Screen Shot 2019 08 05 at 21.33.42

Sách vi sinh – miễn dịch học thuộc bộ Kaplan USMLE phiên bản mới nhất 2019. YhocData chia sẻ miễn phí tới các bạn.

Cuốn sách này như tên gọi. Chia làm 2 phần. Phần 1 là miễn dịch gồm tổng cộng 13 chương. Phần 2 là vi sinh gồm 8 chương. Cả 2 phần ngoài nội dung là các kiến thức bám sát USMLE cũng như rất cần thiết cho thực tiễn lâm sàng ứng dụng.

Sách còn cung cấp cho bạn đọc những mẫu câu trắc nghiệm cùng đáp án chi tiết. Từ đó, giúp bạn đọc nhớ lâu kiến thức, vận dụng phù hợp.

Thuộc series bộ 7 cuốn, lần lượt YhocData sẽ chia sẻ miễn phí hết đến các bạn. Mọi người nhớ theo dõi và đón xem các sách kế tiếp thuộc series sách này nhé !

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !