[Ngoại Văn] Kaplan Essentials of Cardiac Anesthesia for Cardiac Surgery

Screen Shot 2019 11 29 at 10.18.51

Kaplan Essentials of Cardiac Anesthesia for Cardiac Surgery.

Được thiết kế cho cư dân, y tá và bác sĩ lâm sàng tìm kiếm câu trả lời nhanh, năng suất cao. Thay vì thông tin bách khoa thường thấy trong các tài liệu tham khảo lớn hơn thực tế. Định dạng ngắn gọn của nó giúp bạn dễ dàng hoàn thành một phần. Gây mê tim, không có gì có thể so sánh với Kaplan từ Essentials.

Cơ quan đáng tin cậy cung cấp kiến ​​thức gây mê tim chính mà bạn cần biết. Định dạng ngắn gọn, thân thiện với người dùng. Điểm chính trong mỗi chương giúp bạn nhanh chóng xác định vị trí thông tin quan trọng.

Tài liệu tham khảo chú thích hướng dẫn bạn đến các tài nguyên bổ sung thiết thực nhất. Một kích thước di động và nhấn mạnh lâm sàng tạo điều kiện và tăng cường chăm sóc bệnh nhân bên giường. Được thiết kế như một người bạn đồng hành với Gây mê tim Kaplan.

Bao gồm các chủ đề mới quan trọng đối với thực hành hiện nay của các bác sĩ gây mê tim, chẳng hạn như siêu âm tim qua thực quản; thủ tục van qua da; máy tạo nhịp tim mới và máy khử rung tim tự động được sử dụng để điều trị tái đồng bộ tim; thiết bị hỗ trợ tâm thất trái và liệu pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể của suy tim; và các vấn đề an toàn bệnh nhân.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !