Trọn Bộ Phần Mềm Atlas Giải Phẩu 3D [Bản Windows]
Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Phần Mềm Học XQuang Hình Ảnh Mô Hình Giải Phẫu Chú Thích Giải Phẩu là “ngọn núi cao vút” đầu tiên mà các bạn sinh viên khi bước vào năm nhất phải vượt qua. Các mô hình, chi tiết các mốc giải phẩu phải nhớ. Các…

Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm
Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Phần Mềm Học XQuang Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Lúc trước, YhocData đã giới thiệu các bạn phần mềm học đọc X-Quang thuần việt viết bởi bác sĩ Bảo Phi. Hôm nay, page xin tiếp tục với bộ phần…

Phần Mềm Học XQuang
Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM X-Quang là một trong những cận lâm sàng đầu tay, cực kỳ quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh.  Hầu hết các sinh viên y…

Hình Ảnh Mô Hình Giải Phẫu Chú Thích
[Bản Dịch] BarCharts QuickStudy Anatomy – Thuật Ngữ Giải Phẩu Trọn Bộ Phần Mềm Atlas Giải Phẩu 3D [Bản Windows] Full Bài Giảng Giải Phẩu – Y Hà Nội Bộ ảnh được chú thích đầy đủ các thành phần chi tiết các cấu trúc giải phẫu: các cơ, mạch máu, thần kinh, các cơ quan…