Khám Lâm Sàng Hệ Thần Kinh

Screen Shot 2022 06 25 at 23.47.19

Khám Lâm Sàng Hệ Thần Kinh. Một quyển sách về hướng dẫn, trình bày cách thăm khám được YhocData sưu tầm và chia sẻ lại. Tài liệu được biên soạn bởi GS.TS. Hồ Hữu Lương, bao gồm khoảng 390 trang sách.

Đề cập cách tiếp cận triệu chứng, thăm khám các dấu hiệu bất thường của các bệnh lý thần kinh trên lâm sàng.

Bên cạnh đó, YhocData cũng đã từng chia sẻ tài liệu quyển Sổ Tay Lâm Sàng Thần Kinh Y Dược TPHCM cũng rất giá trị mà các bạn cũng có thể quan tâm.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo Khám Lâm Sàng Hệ Thần Kinh ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply