Kỹ Thuật Mổ Chấn Thương Chỉnh Hình

Screen Shot 2022 06 25 at 23.37.54

Kỹ Thuật Mổ Chấn Thương Chỉnh Hình. Một tài liệu về kĩ thuật ngoại khoa, đề cập các phương pháp, đường mổ thường sử dụng trong phẫu thuật chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. YhocData sưu tầm được và xin chia sẻ lại với mọi người. Tài liệu hơn 650 trang bao gồm 2 phần.

Phần 1 trình bày các kĩ thuật cơ bản, đại cương, các vấn đề chung điều trị chấn thương chỉnh hình, các đường mổ vào xương vào khớp. Phần 2 trình bày các kĩ thuật sâu hơn, các phương pháp kết hợp xương dựa AO – ASIF, kĩ thuật ghép xương,…

Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tham khảo thêm tài liệu Các Đường Mổ Trong Chấn Thương Chỉnh Hình Campbell  đã được YhocData chia sẻ trước đây cũng rất giá trị.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo khảo Kỹ Thuật Mổ Chấn Thương Chỉnh Hình ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply