Liệu Pháp Thở Oxy: Từ Cơ Sở Lý Thuyết Đến Lâm Sàng

Screen Shot 2022 06 23 at 22.21.07

Liệu Pháp Thở Oxy: Từ Cơ Sở Lý Thuyết Đến Lâm Sàng. Một bản tài liệu dịch thuật khá chỉnh chu từ BS. Truyện Thiện Tấn Trí Tài. Bản dịch đi từ lý thuyết cơ sở giúp người đọc có cài nhìn nền tảng cơ bản đến thực hành lâm sàng.

Tài liệu chỉ khoảng 76 trang. Nội dung ngắn gọn, thích hợp cho các bạn cần tìm hiểu về liệu pháp thở oxy.

Mọi người có thể xem và tải tham khảo tài liệu này ngay sau đây. 

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!  

Leave a Reply