Mechanical Ventilation Clinical Application – 2nd edition

Mechanical Ventilation Clinical Application – 2nd edition

mecvencliapp2nd

Thở máy là một phần không thể thiếu đối với những bệnh nhân nặng. Vì giáo dục y tế không cung cấp đủ không gian trong chương trình giảng dạy cho lĩnh vực này, hầu hết các bác sĩ lâm sàng trẻ học thở máy tại giường bệnh dưới sự giám sát của những người cao niên có kinh nghiệm của họ.

Các bác sĩ lâm sàng tham gia vào việc quản lý những bệnh nhân nặng được mong đợi phải quen thuộc với tất cả các khía cạnh của thở máy. Cuốn sách thân thiện với người dùng này mô tả ngắn gọn cơ sở học thuật của các khái niệm liên quan đến thông gió cơ khí và ứng dụng thực tế.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply