Miễn Dịch Học – ĐH Y Hà Nội

Screen Shot 2020 05 16 at 16.37.12

Miễn Dịch Học ĐH Y Hà Nội.

YhocData vừa sưu tầm được nên xin giới thiệu lại với mọi người.

Giáo trình bao gồm khoảng 350 trang, chia thành hơn 20 chương khác nhau. Đề cập những kiến thức cơ bản đào tào miễn dịch cho sinh viên y khoa.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply