Nelson Essentials of Pediatrics 9th Edition 2022

yhocdata.com Screen Shot 2022 06 27 at 19.23.28

Ngắn gọn, dễ đọc và cập nhật, Nelson Essentials of Pediatrics 9th Edition, cung cấp thông tin cần biết về nhi khoa từ cái tên mà bạn tin tưởng.

Định dạng đầy đủ màu sắc có thể đọc được; các chương mục tiêu, năng suất cao; và cập nhật nội dung kỹ lưỡng đảm bảo bao phủ mạnh mẽ kiến thức cốt lõi cũng như những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này.

Nguồn lực tập trung này lý tưởng cho sinh viên y khoa, cư dân nhi khoa, PAs và y tá trong các môi trường giáo dục và thực hành khác nhau, bao gồm cả nội trú nhi khoa, thư ký và các kỳ thi.

Các tính năng được viết tốt, phạm vi bảo hiểm có năng suất cao xuyên suốt, tuân theo các nguyên tắc chương trình học COMSEP phù hợp với công việc thư ký hoặc luân chuyển bệnh nhi của bạn.

Sử dụng định dạng đầy đủ màu sắc với hình ảnh và nhiều bảng mới xuyên suốt, vì vậy bạn có thể dễ dàng hình dung thông tin phức tạp.

Cung cấp thông tin chi tiết trong thế giới thực từ các tác giả của chương cũng là Giám đốc Thư ký, giúp bạn có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong cả việc chăm sóc bệnh nhân và chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra thư ký hoặc tại chức.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply