Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy 2022

yhocdata.com Screen Shot 2022 06 27 at 19.25.59

Được cập nhật và sửa đổi hoàn toàn, Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy 2022 ấn bản thứ 28 của tài liệu tham khảo bán chạy nhất này cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các khuyến nghị mới nhất về điều trị các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em.

Đối với mỗi bệnh, các tác giả đưa ra một bình luận để giúp chọn ra lựa chọn tốt nhất trong số tất cả các lựa chọn kháng sinh. Mô tả thuốc bao gồm tất cả các chất chống vi trùng hiện có và bao gồm thông tin đầy đủ về chế độ dùng thuốc.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

One Response

    Good

    Hay quá, tìm bấy lây nay. Cảm ơn ad nhiều

Leave a Reply