[Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020

[Ngoại Văn] Hematology 2020 YhocData.com

[Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020. American Society of Hematology Education Program.

Huyết học 2020 là một bộ sưu tập 92 các bài báo được viết bởi Chương trình Giáo dục ASH 2020 diễn giả và Giảng viên Ham-Wasserman. Những trang giấy giới thiệu những tiến bộ đột phá và những khái niệm mới trong 30 lĩnh vực khác nhau. Hàng năm, tạp chí định kỳ cung cấp một bản đánh giá cập nhật và toàn diện về từng các chủ đề được đề cập trong cuộc họp thường niên phiên họp.

Huyết học: Chương trình Giáo dục ASH, là chương trình thường niên ấn phẩm cung cấp cho các nhà huyết học hành nghề thông tin vô giá về các lĩnh vực quan trọng nhất của tiến triển lâm sàng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !

Đánh giá