[Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology

[Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology YhocData.com

[Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology.

Tập bản đồ minh họa phong phú này được viết bởi một nhóm chuyên gia hướng dẫn người đọc các ứng dụng của laser và công nghệ ánh sáng trong da liễu. Nó được chia thành hai phần: phần đầu xem xét các khái niệm vật lý và quang học liên quan đến laser và nguồn sáng, đồng thời cung cấp mô tả chi tiết về các thiết bị laser phẫu thuật (cắt bỏ và không bóc tách), mạch máu và sắc tố.

Nó cũng thảo luận về các tình trạng khó điều trị, chẳng hạn như nám và sẹo. Phần thứ hai của tập bản đồ thiên về mặt lâm sàng, trình bày các thông số có thể tái tạo và hình ảnh có độ phân giải cao của quá trình điều trị trước và sau và các điểm cuối mong muốn để đạt được kết quả tối ưu.

Cho phép người đọc hiểu biết về các chủ đề khác nhau liên quan đến laser, nó khám phá các phương pháp điều trị laser thông thường, không thông thường và kết hợp trong một loạt các chỉ định, cũng như các khía cạnh thực tế như các vấn đề pháp lý, sự đồng ý được thông báo và quản lý các biến chứng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !