[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021

[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 YhocData.com

[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 ― tập hàng đầu của loạt sách y khoa Lange nổi tiếng ― đã cung cấp thông tin có thẩm quyền mà sinh viên, người dân và bác sĩ lâm sàng cần để xây dựng kiến thức y tế, chuyên môn và sự tự tin của họ.

Bao gồm những phát triển lâm sàng mới nhất trong tất cả các khía cạnh của y học và hoàn toàn tập trung vào các vấn đề lâm sàng tại giường bệnh, ấn bản mới này cung cấp hoàn toàn các hướng dẫn mới nhất, tài liệu tham khảo, giá thuốc, các loại thuốc đã được phê duyệt và phạm vi bảo hiểm dựa trên bằng chứng của hơn 1.000 bệnh và rối loạn ― tất cả đều được định dạng để cho phép bạn tìm thấy câu trả lời bạn cần một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn quan trọng này bao gồm chăm sóc bệnh nhân nội trú và ngoại trú, tập trung vào các công cụ chẩn đoán liên quan đến thực hành hàng ngày và xem xét tất cả các chủ đề chăm sóc ban đầu, bao gồm phụ khoa / sản khoa, da liễu, nhãn khoa, lão khoa, y tế dự phòng, tâm thần và thần kinh. Giờ đây, bao gồm tính năng “đánh giá một năm” nêu bật tính năng mới trong CMDT!

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !